Sedang Ditegakkan Shalat Isya, Sementara Ia Belum Shalat Maghrib?

PERTANYAAN:
“Apabila seseorang masuk ke masjid dan mendapati orang-orang sedang shalat Isya’ padahal dia belum shalat Maghrib, apakah ia ikut shalat bersama mereka?”

JAWABAN:
“Pendapat yang rajih (kuat) dalam permasalahan ini bahwa ia masuk shalat bersama mereka dengan niat shalat Maghrib.

▪Jika raka’at pertama terlewatkan darinya, ia masuk bersama mereka pada raka’at kedua dan ikut salam bersama mereka.

Sehingga ia shalat tiga rakaat adapun mereka (jamaah Isya’) empat raka’at.

▪Dan apabila ia ikut bersama mereka dari raka’at pertama, ia tetap duduk ketika imam bangkit untuk raka’at keempat, ia tasyahhud dan salam. Lalu ia bangkit tegak mengikuti imam (dengan niat shalat Isya’) dalam apa yang tersisa dari shalat Isya’.

✍🏻 Pendapat ini yang paling rajih di sisiku.

◼Dan disebutkan (dalam pendapat yang lain),” Ia masuk bersama mereka dengan niat shalat Isya’.” Sehingga ia mendahulukannya dari Maghrib untuk mendapatkan berjamaah.

◼Dan dikatakan juga,” Ia shalat Maghrib sendirian lalu masuk bersama imam dalam shalat Isya’.”

☝🏻Sehingga ini tiga pendapat, yang paling kuat di sisiku adalah pendapat yang pertama.”

📖 Fataawa Nuurun ‘alad Darb, al-‘Utsaimin, 4/ 211.

Leave a Comment